Sortable Pitching
RKPLAYERTEAMERACGSHOTBFGFSVOSHSFHBPGDPWPBKQSQS%
1Trevor MayMIN4.37 0 0 347 0 0 2 3 2 4 4 0 7 0.47
2Nathan KarnsTB3.21 0 0 411 0 0 3 3 2 5 11 0 7 0.41
Data provided by Elias Sports Bureau