Shot Chart

 • Pau Gasol makes jumper (Steve Nash assists)
 • Pau Gasol makes 7-foot jumper
 • Metta World Peace makes 27-foot three point jumper (Pau Gasol assists)
 • Kobe Bryant misses 8-foot jump bank shot
 • Steve Nash misses Running Jumper
 • Earl Clark makes 25-foot three point jumper (Steve Nash assists)
 • Pau Gasol makes jumper (Kobe Bryant assists)
 • Pau Gasol misses 19-foot jumper
 • Earl Clark makes 17-foot jumper (Steve Nash assists)
 • Antawn Jamison makes layup (Pau Gasol assists)
 • Kobe Bryant misses jumper
 • Antawn Jamison makes layup (Steve Nash assists)
 • Kobe Bryant makes 17-foot two point shot
 • Steve Blake makes 27-foot three point jumper (Kobe Bryant assists)
 • Earl Clark makes layup
 • Pau Gasol misses 20-foot jumper
 • Andre Drummond blocks Metta World Peace 's 3-foot jumper
 • Antawn Jamison misses two point shot
 • Earl Clark makes 20-foot jumper (Antawn Jamison assists)
 • Andre Drummond blocks Steve Blake's layup
 • Jodie Meeks makes layup (Steve Blake assists)
 • Pau Gasol makes dunk
 • Steve Blake misses 25-foot three point jumper
 • Metta World Peace makes layup (Steve Nash assists)
 • Kobe Bryant makes 13-foot jumper (Steve Nash assists)
 • Jason Maxiell blocks Earl Clark's layup
 • Pau Gasol makes two point shot (Steve Nash assists)
 • Metta World Peace misses tip shot
 • Earl Clark makes two point shot (Kobe Bryant assists)
 • Kobe Bryant misses 17-foot jumper
 • Metta World Peace misses 26-foot three point jumper
 • Jason Maxiell blocks Earl Clark 's 8-foot jumper
 • Pau Gasol makes layup (Kobe Bryant assists)
 • Steve Nash misses layup
 • Steve Nash makes driving layup
 • Kobe Bryant misses 19-foot jumper
 • Kobe Bryant makes layup (Steve Nash assists)
 • Earl Clark misses 26-foot three point jumper
 • Pau Gasol makes 4-foot two point shot (Steve Nash assists)
 • Andre Drummond blocks Steve Blake 's 6-foot jumper
 • Pau Gasol makes two point shot
 • Metta World Peace makes 15-foot two point shot
 • Steve Nash makes 13-foot jumper
 • Kobe Bryant misses 26-foot three point jumper
 • Pau Gasol misses 5-foot hook shot
 • Kobe Bryant makes driving layup
 • Steve Nash makes 19-foot two point shot
 • Pau Gasol misses layup
 • Kobe Bryant makes driving layup
 • Pau Gasol misses jumper
 • Kyle Singler makes driving layup
 • Greg Monroe makes two point shot (Brandon Knight assists)
 • Earl Clark blocks Kyle Singler's shot
 • Jason Maxiell makes two point shot (Rodney Stuckey assists)
 • Greg Monroe misses jumper
 • Earl Clark blocks Brandon Knight 's 9-foot jumper
 • Jason Maxiell misses 18-foot jumper
 • Greg Monroe misses 7-foot hook shot
 • Rodney Stuckey makes two point shot (Greg Monroe assists)
 • Kyle Singler makes 19-foot jumper (Brandon Knight assists)
 • Brandon Knight makes 21-foot jumper (Kyle Singler assists)
 • Kyle Singler misses layup
 • Greg Monroe makes two point shot
 • Jonas Jerebko makes 25-foot three point jumper (Brandon Knight assists)
 • Brandon Knight misses 20-foot two point jumper
 • Brandon Knight misses layup
 • Andre Drummond misses 15-foot jumper
 • Greg Monroe makes layup (Will Bynum assists)
 • Andre Drummond misses layup
 • Jonas Jerebko makes two point shot
 • Greg Monroe makes layup (Will Bynum assists)
 • Greg Monroe makes two point shot (Will Bynum assists)
 • Jonas Jerebko misses two point shot
 • Andre Drummond misses dunk
 • Will Bynum makes driving layup
 • Charlie Villanueva misses 26-foot three point jumper
 • Will Bynum makes driving layup
 • Brandon Knight misses 7-foot hook shot
 • Will Bynum makes 5-foot two point shot
 • Brandon Knight misses dunk
 • Kyle Singler misses dunk
 • Will Bynum makes driving layup
 • Jason Maxiell makes two point shot
 • Kyle Singler makes 27-foot three point jumper (Brandon Knight assists)
 • Greg Monroe misses 17-foot jump bank shot
 • Rodney Stuckey makes two point shot (Greg Monroe assists)
 • Rodney Stuckey misses 25-foot three point jumper
 • Jason Maxiell makes dunk (Rodney Stuckey assists)
 • Rodney Stuckey misses driving layup
 • Greg Monroe makes driving layup (Will Bynum assists)
 • Rodney Stuckey misses layup
 • Andre Drummond makes two point shot (Will Bynum assists)
 • Will Bynum makes driving layup (Rodney Stuckey assists)
 • Andre Drummond makes dunk (Will Bynum assists)
 • Greg Monroe makes 5-foot two point shot (Will Bynum assists)
 • Will Bynum misses 18-foot jumper
 • Will Bynum makes two point shot
 • Andre Drummond makes two point shot (Will Bynum assists)
 • Brandon Knight makes driving layup
 • Brandon Knight makes dunk (Andre Drummond assists)
 • Will Bynum misses driving layup
 • Will Bynum makes driving layup
 • Will Bynum misses layup
 • Charlie Villanueva makes 26-foot three point jumper (Will Bynum assists)
 • Kyle Singler misses three point jumper
 • Andre Drummond makes dunk (Will Bynum assists)
 • Kyle Singler misses tip shot
 • Charlie Villanueva makes layup
 • Will Bynum makes driving layup
 • Andre Drummond misses 9-foot jumper
 • Will Bynum misses driving layup
 • Andre Drummond misses alley pop dunk shot
 • timeTEAMPLAYSCORE
  12:00Pau Gasol vs. Greg Monroe (Steve Nash gains possession)0 - 0
  11:45Pau Gasol makes jumper (Steve Nash assists)2 - 0
  11:29Rodney Stuckey makes 18-foot jumper (Brandon Knight assists)2 - 2
  11:21Kobe Bryant bad pass (Jason Maxiell steals)2 - 2
  11:15Kyle Singler makes driving layup2 - 4
  11:02Rodney Stuckey shooting foul (Earl Clark draws the foul)2 - 4
  11:02Earl Clark makes free throw 1 of 23 - 4
  11:02Earl Clark makes free throw 2 of 24 - 4
  10:44Greg Monroe makes two point shot (Brandon Knight assists)4 - 6
  10:26Pau Gasol makes 7-foot jumper6 - 6
  10:11Earl Clark blocks Kyle Singler's shot6 - 6
  10:08Metta World Peace defensive rebound6 - 6
  10:00Metta World Peace makes 27-foot three point jumper (Pau Gasol assists)9 - 6
  9:41Jason Maxiell misses 18-foot jumper9 - 6
  9:40Metta World Peace defensive rebound9 - 6
  9:26Kobe Bryant misses 8-foot jump bank shot9 - 6
  9:25Greg Monroe defensive rebound9 - 6
  9:19Brandon Knight lost ball turnover (Earl Clark steals)9 - 6
  9:04Steve Nash misses Running Jumper9 - 6
  9:03Brandon Knight defensive rebound9 - 6
  8:52Kyle Singler makes 22-foot three point jumper (Brandon Knight assists)9 - 9
  8:41Metta World Peace offensive Charge (Kyle Singler draws the foul)9 - 9
  8:41Metta World Peace turnover9 - 9
  8:27Jason Maxiell makes two point shot (Rodney Stuckey assists)9 - 11
  8:03Rodney Stuckey personal foul (Kobe Bryant draws the foul)9 - 11
  7:54Steve Nash bad pass (Brandon Knight steals)9 - 11
  7:52Metta World Peace shooting foul (Brandon Knight draws the foul)9 - 11
  7:52Antawn Jamison enters the game for Metta World Peace9 - 11
  7:52Brandon Knight makes free throw 1 of 29 - 12
  7:52Brandon Knight makes free throw 2 of 29 - 13
  7:41Steve Nash makes driving layup11 - 13
  7:35Steve Nash personal foul (Brandon Knight draws the foul)11 - 13
  7:28Greg Monroe misses jumper11 - 13
  7:28Antawn Jamison defensive rebound11 - 13
  7:18Antawn Jamison misses 27-foot three point jumper11 - 13
  7:16Greg Monroe defensive rebound11 - 13
  7:13Earl Clark blocks Brandon Knight 's 9-foot jumper11 - 13
  6:53Kobe Bryant makes jumper13 - 13
  6:35Jason Maxiell misses 18-foot jumper13 - 13
  6:33Pau Gasol defensive rebound13 - 13
  6:24Earl Clark makes 25-foot three point jumper (Steve Nash assists)16 - 13
  6:16Pistons Full timeout16 - 13
  6:05Greg Monroe misses 7-foot hook shot16 - 13
  6:03Pau Gasol defensive rebound16 - 13
  5:43Pau Gasol makes jumper (Kobe Bryant assists)18 - 13
  5:26Rodney Stuckey makes two point shot (Greg Monroe assists)18 - 15
  5:11Pau Gasol misses 19-foot jumper18 - 15
  5:09Brandon Knight defensive rebound18 - 15
  5:03Rodney Stuckey traveling18 - 15
  4:39Rodney Stuckey personal foul (Kobe Bryant draws the foul)18 - 15
  4:39Rodney Stuckey technical foul(1st technical foul)18 - 15
  4:39Steve Nash makes technical free throw19 - 15
  4:39Jonas Jerebko enters the game for Rodney Stuckey19 - 15
  4:22Earl Clark makes 17-foot jumper (Steve Nash assists)21 - 15
  4:03Brandon Knight misses 26-foot three point jumper21 - 15
  4:03Lakers defensive team rebound21 - 15
  4:03Andre Drummond enters the game for Jason Maxiell21 - 15
  3:54Antawn Jamison makes layup (Pau Gasol assists)23 - 15
  3:39Kyle Singler makes 19-foot jumper (Brandon Knight assists)23 - 17
  3:25Kobe Bryant misses jumper23 - 17
  3:24Jonas Jerebko defensive rebound23 - 17
  3:12Earl Clark shooting foul (Greg Monroe draws the foul)23 - 17
  3:12Greg Monroe makes free throw 1 of 223 - 18
  3:12Greg Monroe makes free throw 2 of 223 - 19
  3:02Antawn Jamison makes layup (Steve Nash assists)25 - 19
  2:47Steve Nash shooting foul (Kyle Singler draws the foul)25 - 19
  2:47Lakers Full timeout25 - 19
  2:47Steve Blake enters the game for Steve Nash25 - 19
  2:47Kyle Singler makes free throw 1 of 225 - 20
  2:47Kyle Singler misses free throw 2 of 225 - 20
  2:47Antawn Jamison defensive rebound25 - 20
  2:32Kobe Bryant makes 17-foot two point shot27 - 20
  2:15Brandon Knight makes 21-foot jumper (Kyle Singler assists)27 - 22
  2:04Steve Blake lost ball turnover (Brandon Knight steals)27 - 22
  2:04Steve Blake personal foul (Andre Drummond draws the foul)27 - 22
  2:04Andre Drummond misses free throw 1 of 227 - 22
  2:04Pistons offensive team rebound27 - 22
  2:04Andre Drummond misses free throw 2 of 227 - 22
  2:02Pau Gasol defensive rebound27 - 22
  1:47Steve Blake makes 27-foot three point jumper (Kobe Bryant assists)30 - 22
  1:28Kyle Singler misses layup30 - 22
  1:25Greg Monroe offensive rebound30 - 22
  1:24Greg Monroe makes two point shot30 - 24
  1:07Pau Gasol misses 19-foot jumper30 - 24
  1:06Earl Clark offensive rebound30 - 24
  1:01Earl Clark makes layup32 - 24
  0:45Jonas Jerebko makes 25-foot three point jumper (Brandon Knight assists)32 - 27
  0:26Pau Gasol misses 20-foot jumper32 - 27
  0:25Andre Drummond defensive rebound32 - 27
  0:04Brandon Knight misses 20-foot two point jumper32 - 27
  0:02Brandon Knight offensive rebound32 - 27
  0:01Brandon Knight misses layup32 - 27
  0:01Andre Drummond offensive rebound32 - 27
  0:01Andre Drummond misses 15-foot jumper32 - 27
  0:00Pistons offensive team rebound32 - 27
  0:00End of the 1st Quarter32 - 27
 • timeTEAMPLAYSCORE
  11:48Greg Monroe makes layup (Will Bynum assists)32 - 29
  11:26Andre Drummond blocks Metta World Peace 's 3-foot jumper32 - 29
  11:23Greg Monroe defensive rebound32 - 29
  11:19Andre Drummond misses layup32 - 29
  11:18Jonas Jerebko offensive rebound32 - 29
  11:18Jonas Jerebko makes two point shot32 - 31
  11:07Antawn Jamison misses two point shot32 - 31
  11:07Jonas Jerebko defensive rebound32 - 31
  11:02Greg Monroe makes layup (Will Bynum assists)32 - 33
  11:02Lakers Full timeout32 - 33
  11:02Kim English enters the game for Kyle Singler32 - 33
  10:41Earl Clark makes 20-foot jumper (Antawn Jamison assists)34 - 33
  10:26Greg Monroe makes two point shot (Will Bynum assists)34 - 35
  10:11Earl Clark misses 27-foot three point jumper34 - 35
  10:10Jonas Jerebko defensive rebound34 - 35
  9:52Jonas Jerebko misses two point shot34 - 35
  9:52Earl Clark defensive rebound34 - 35
  9:42Andre Drummond blocks Steve Blake's layup34 - 35
  9:40Kim English defensive rebound34 - 35
  9:37Will Bynum traveling34 - 35
  9:37Pau Gasol enters the game for Earl Clark34 - 35
  9:26Jodie Meeks makes 26-foot three point jumper (Pau Gasol assists)37 - 35
  9:07Greg Monroe lost ball turnover (Jodie Meeks steals)37 - 35
  9:02Jodie Meeks makes layup (Steve Blake assists)39 - 35
  8:56Pistons Full timeout39 - 35
  8:56Charlie Villanueva enters the game for Greg Monroe39 - 35
  8:45Andre Drummond misses dunk39 - 35
  8:41Metta World Peace defensive rebound39 - 35
  8:27Pau Gasol makes dunk41 - 35
  8:10Will Bynum makes 6-foot two point shot41 - 37
  8:00Pau Gasol bad pass41 - 37
  7:48Will Bynum bad pass (Steve Blake steals)41 - 37
  7:39Steve Blake misses 25-foot three point jumper41 - 37
  7:39Pau Gasol offensive rebound41 - 37
  7:26Andre Drummond shooting foul (Pau Gasol draws the foul)41 - 37
  7:26Pau Gasol makes free throw 1 of 242 - 37
  7:26Pau Gasol makes free throw 2 of 243 - 37
  7:13Will Bynum misses 4-foot jumper43 - 37
  7:13Pau Gasol defensive rebound43 - 37
  7:07Jodie Meeks lost ball turnover (Kim English steals)43 - 37
  7:07Pau Gasol personal foul (Will Bynum draws the foul)43 - 37
  7:07Jason Maxiell enters the game for Andre Drummond43 - 37
  7:07Steve Nash enters the game for Steve Blake43 - 37
  6:56Will Bynum makes driving layup43 - 39
  6:43Steve Nash makes driving layup45 - 39
  6:28Charlie Villanueva misses 26-foot three point jumper45 - 39
  6:26Pistons offensive team rebound45 - 39
  6:16Charlie Villanueva misses 10-foot two point shot45 - 39
  6:15Steve Nash defensive rebound45 - 39
  6:13Kim English shooting block foul (Antawn Jamison draws the foul)45 - 39
  6:13Antawn Jamison makes free throw 1 of 246 - 39
  6:13Kyle Singler enters the game for Jonas Jerebko46 - 39
  6:13Kobe Bryant enters the game for Jodie Meeks46 - 39
  6:13Antawn Jamison makes free throw 2 of 247 - 39
  5:54Jason Maxiell offensive rebound47 - 39
  5:54Will Bynum misses 19-foot Regular Jump Shot47 - 39
  5:52Jason Maxiell misses 5-foot jumper46 - 39
  5:50Antawn Jamison defensive rebound46 - 39
  5:47Kobe Bryant misses 27-foot three point jumper46 - 39
  5:47Charlie Villanueva defensive rebound46 - 39
  5:26Will Bynum makes driving layup47 - 41
  5:20Metta World Peace makes layup (Steve Nash assists)49 - 41
  5:07Charlie Villanueva misses 4-foot hook shot49 - 41
  4:58Brandon Knight enters the game for Kim English49 - 41
  4:52Brandon Knight personal foul (Kobe Bryant draws the foul)49 - 41
  4:48Will Bynum personal foul (Metta World Peace draws the foul)49 - 41
  4:43Kobe Bryant makes 13-foot jumper (Steve Nash assists)51 - 41
  4:26Brandon Knight misses 7-foot hook shot51 - 41
  4:24Jason Maxiell offensive rebound51 - 41
  4:24Antawn Jamison shooting foul (Jason Maxiell draws the foul)51 - 41
  4:24Jason Maxiell makes free throw 1 of 251 - 42
  4:24Earl Clark enters the game for Antawn Jamison51 - 42
  4:24Jason Maxiell makes free throw 2 of 251 - 43
  4:13Metta World Peace misses 23-foot three point jumper51 - 43
  4:11Earl Clark offensive rebound51 - 43
  4:09Earl Clark makes jumper53 - 43
  3:51Charlie Villanueva misses 6-foot hook shot53 - 43
  3:50Pau Gasol defensive rebound53 - 43
  3:39Jason Maxiell blocks Earl Clark's layup53 - 43
  3:35Will Bynum defensive rebound53 - 43
  3:25Will Bynum makes 5-foot two point shot53 - 45
  3:11Greg Monroe enters the game for Charlie Villanueva53 - 45
  3:08Steve Nash bad pass (Jason Maxiell steals)53 - 45
  3:03Brandon Knight misses dunk53 - 45
  3:02Lakers defensive team rebound53 - 45
  2:54Pau Gasol makes two point shot (Steve Nash assists)55 - 45
  2:29Kyle Singler misses dunk55 - 45
  2:27Metta World Peace defensive rebound55 - 45
  2:15Steve Nash misses 24-foot three point jumper55 - 45
  2:14Greg Monroe defensive rebound55 - 45
  2:08Will Bynum makes driving layup55 - 47
  1:43Greg Monroe shooting foul (Pau Gasol draws the foul)56 - 49
  1:43Official timeout55 - 47
  1:43Metta World Peace flagrant foul type 1 (Brandon Knight draws the foul)56 - 49
  1:43Brandon Knight makes free throw 2 of 256 - 49
  1:43Pau Gasol makes free throw 1 of 256 - 47
  1:43Pau Gasol misses free throw 2 of 256 - 47
  1:43Pistons defensive team rebound56 - 49
  1:43Brandon Knight makes free throw 1 of 156 - 49
  1:43Kim English enters the game for Will Bynum56 - 49
  1:32Brandon Knight misses 16-foot jumper56 - 49
  1:31Pau Gasol defensive rebound56 - 49
  1:07Kobe Bryant misses layup56 - 49
  1:06Metta World Peace offensive rebound56 - 49
  1:04Metta World Peace misses tip shot56 - 49
  1:01Brandon Knight defensive rebound56 - 49
  1:00Kyle Singler misses 3-foot jumper56 - 49
  0:59Jason Maxiell offensive rebound56 - 49
  0:57Jason Maxiell makes two point shot56 - 51
  0:55Kyle Singler shooting foul (Kobe Bryant draws the foul)57 - 51
  0:55Kobe Bryant makes free throw 1 of 257 - 51
  0:55Kobe Bryant misses free throw 2 of 257 - 51
  0:54Kyle Singler defensive rebound57 - 51
  0:42Jason Maxiell bad pass57 - 51
  0:29Kim English shooting foul (Metta World Peace draws the foul)57 - 51
  0:29Metta World Peace makes free throw 1 of 258 - 51
  0:29Metta World Peace misses free throw 2 of 258 - 51
  0:29Brandon Knight defensive rebound58 - 51
  0:24Brandon Knight bad pass (Earl Clark steals)58 - 51
  0:15Pistons 20 Sec. timeout60 - 51
  0:15Antawn Jamison enters the game for Metta World Peace60 - 51
  0:15Will Bynum enters the game for Kim English60 - 51
  0:02Steve Nash personal foul (Brandon Knight draws the foul)60 - 51
  0:02Steve Blake enters the game for Steve Nash60 - 51
  0:00Greg Monroe back court turnover60 - 51
  0:00Lakers 20 Sec. timeout60 - 51
  0:00Jonas Jerebko enters the game for Will Bynum60 - 51
  0:00Earl Clark makes two point shot (Kobe Bryant assists)62 - 51
  0:00End of the 2nd Quarter62 - 51
 • timeTEAMPLAYSCORE
  11:48Kyle Singler bad pass (Pau Gasol steals)62 - 51
  11:27Kobe Bryant misses 17-foot jumper62 - 51
  11:26Jason Maxiell defensive rebound62 - 51
  11:12Kyle Singler makes 27-foot three point jumper (Brandon Knight assists)62 - 54
  10:56Steve Nash misses 25-foot three point jumper62 - 54
  10:56Greg Monroe defensive rebound62 - 54
  10:45Jason Maxiell misses 18-foot jumper62 - 54
  10:45Earl Clark defensive rebound62 - 54
  10:33Metta World Peace misses 26-foot three point jumper62 - 54
  10:32Metta World Peace offensive rebound62 - 54
  10:27Kobe Bryant makes 1-foot dunk (Metta World Peace assists)64 - 54
  10:07Brandon Knight misses 20-foot jumper64 - 54
  10:07Metta World Peace defensive rebound64 - 54
  9:55Jason Maxiell blocks Earl Clark 's 8-foot jumper64 - 54
  9:53Kyle Singler defensive rebound64 - 54
  9:47Kyle Singler misses 27-foot three point jumper64 - 54
  9:45Steve Nash defensive rebound64 - 54
  9:33Jason Maxiell shooting foul (Earl Clark draws the foul)64 - 54
  9:33Earl Clark makes free throw 1 of 265 - 54
  9:33Earl Clark makes free throw 2 of 266 - 54
  9:11Brandon Knight bad pass (Kobe Bryant steals)66 - 54
  9:07Kobe Bryant makes dunk (Metta World Peace assists)68 - 54
  9:06Pistons Full timeout68 - 54
  8:51Kyle Singler misses 8-foot jumper68 - 54
  8:49Earl Clark defensive rebound68 - 54
  8:34Pau Gasol makes layup (Kobe Bryant assists)70 - 54
  8:18Greg Monroe misses 17-foot jump bank shot70 - 54
  8:17Earl Clark defensive rebound70 - 54
  8:07Steve Nash misses layup70 - 54
  8:06Steve Nash offensive rebound70 - 54
  8:00Steve Nash makes driving layup72 - 54
  7:41Brandon Knight misses 26-foot three point jumper72 - 54
  7:41Kobe Bryant defensive rebound72 - 54
  7:20Pau Gasol 3 second turnover72 - 54
  7:11Steve Nash kicked ball violation72 - 54
  6:56shot clock turnover72 - 54
  6:45Steve Nash double dribble turnover72 - 54
  6:45Will Bynum enters the game for Brandon Knight72 - 54
  6:28Rodney Stuckey makes two point shot (Greg Monroe assists)72 - 56
  6:09Kobe Bryant misses 25-foot three point jumper72 - 56
  6:09Greg Monroe defensive rebound72 - 56
  5:58Greg Monroe makes 2-foot two point shot (Rodney Stuckey assists)72 - 58
  5:37Pau Gasol misses jumper72 - 58
  5:35Kyle Singler defensive rebound72 - 58
  5:30Rodney Stuckey misses 25-foot three point jumper72 - 58
  5:30Lakers defensive team rebound72 - 58
  5:30Jason Maxiell loose ball foul (Metta World Peace draws the foul)72 - 58
  5:05Greg Monroe blocks Earl Clark's jumper72 - 58
  5:03Greg Monroe defensive rebound72 - 58
  4:54Jason Maxiell makes dunk (Rodney Stuckey assists)72 - 60
  4:54Lakers Full timeout72 - 60
  4:54Antawn Jamison enters the game for Metta World Peace72 - 60
  4:37Antawn Jamison misses jumper72 - 60
  4:37Greg Monroe defensive rebound72 - 60
  4:16Rodney Stuckey misses driving layup72 - 60
  4:13Antawn Jamison defensive rebound72 - 60
  4:07Kyle Singler personal foul (Kobe Bryant draws the foul)72 - 60
  4:01Kobe Bryant misses 19-foot jumper72 - 60
  4:00Jason Maxiell defensive rebound72 - 60
  3:54Kyle Singler bad pass (Pau Gasol steals)72 - 60
  3:47Kobe Bryant makes layup (Steve Nash assists)74 - 60
  3:33Greg Monroe makes driving layup (Will Bynum assists)74 - 62
  3:19Earl Clark misses 26-foot three point jumper74 - 62
  3:18Kyle Singler defensive rebound74 - 62
  3:09Greg Monroe makes 18-foot two point shot (Rodney Stuckey assists)74 - 64
  2:50Pau Gasol makes 4-foot two point shot (Steve Nash assists)76 - 64
  2:27Rodney Stuckey misses layup76 - 64
  2:26Lakers defensive team rebound76 - 64
  2:26Steve Blake enters the game for Steve Nash76 - 64
  2:26Andre Drummond enters the game for Jason Maxiell76 - 64
  2:12Kobe Bryant misses 15-foot jumper76 - 64
  2:11Greg Monroe defensive rebound76 - 64
  2:05Andre Drummond makes two point shot (Will Bynum assists)76 - 66
  1:37Greg Monroe blocks Kobe Bryant's layup76 - 66
  1:36Andre Drummond defensive rebound76 - 66
  1:31Will Bynum makes driving layup (Rodney Stuckey assists)76 - 68
  1:15Andre Drummond blocks Steve Blake 's 6-foot jumper76 - 68
  1:13Greg Monroe defensive rebound76 - 68
  1:08Andre Drummond makes dunk (Will Bynum assists)76 - 70
  1:08Lakers 20 Sec. timeout76 - 70
  1:08Metta World Peace enters the game for Earl Clark76 - 70
  0:59Kobe Bryant misses 19-foot jumper76 - 70
  0:56Pau Gasol offensive rebound76 - 70
  0:55Pau Gasol makes two point shot78 - 70
  0:48Greg Monroe misses 17-foot jumper78 - 70
  0:47Metta World Peace defensive rebound78 - 70
  0:30Antawn Jamison misses 25-foot three point jumper78 - 70
  0:29Andre Drummond defensive rebound78 - 70
  0:16Greg Monroe makes 5-foot two point shot (Will Bynum assists)78 - 72
  0:02Kobe Bryant lost ball turnover (Will Bynum steals)78 - 72
  0:01Will Bynum misses 18-foot jumper78 - 72
  0:00Pistons offensive team rebound78 - 72
  0:00End of the 3rd Quarter78 - 72
 • timeTEAMPLAYSCORE
  11:45Jodie Meeks bad pass (Andre Drummond steals)78 - 72
  11:41Jodie Meeks personal foul (Andre Drummond draws the foul)78 - 72
  11:25Will Bynum misses 25-foot three point jumper78 - 72
  11:23Lakers defensive team rebound78 - 72
  11:23Brandon Knight enters the game for Kyle Singler78 - 72
  11:06Metta World Peace makes 15-foot two point shot80 - 72
  10:52Antawn Jamison shooting foul (Andre Drummond draws the foul)80 - 72
  10:52Andre Drummond misses free throw 1 of 280 - 72
  10:52Pistons offensive team rebound80 - 72
  10:52Andre Drummond makes free throw 2 of 280 - 73
  10:40Jodie Meeks misses 26-foot three point jumper80 - 73
  10:38Andre Drummond defensive rebound80 - 73
  10:30Will Bynum misses 11-foot jumper80 - 73
  10:29Earl Clark defensive rebound80 - 73
  10:14Will Bynum shooting foul (Antawn Jamison draws the foul)80 - 73
  10:14Antawn Jamison misses free throw 1 of 280 - 73
  10:14Antawn Jamison makes free throw 2 of 281 - 73
  10:14Lakers offensive team rebound80 - 73
  10:00Greg Monroe lost ball turnover (Metta World Peace steals)81 - 73
  9:52Antawn Jamison lost ball turnover (Brandon Knight steals)81 - 73
  9:48Metta World Peace blocks Greg Monroe 's 7-foot jumper81 - 73
  9:48Pistons offensive team rebound81 - 73
  9:48Charlie Villanueva enters the game for Greg Monroe81 - 73
  9:36Will Bynum makes two point shot81 - 75
  9:11Steve Blake makes 23-foot three point jumper (Earl Clark assists)84 - 75
  8:55Andre Drummond makes two point shot (Will Bynum assists)84 - 77
  8:36Antawn Jamison makes 26-foot three point jumper (Steve Blake assists)87 - 77
  8:21Metta World Peace personal foul (Will Bynum draws the foul)87 - 77
  8:21Official timeout87 - 77
  8:21Kyle Singler enters the game for Rodney Stuckey87 - 77
  8:11Andre Drummond misses layup87 - 77
  8:11Andre Drummond offensive rebound87 - 77
  8:11Antawn Jamison personal foul (Andre Drummond draws the foul)87 - 77
  7:56Charlie Villanueva makes 6-foot two point shot87 - 79
  7:41Andre Drummond blocks Antawn Jamison 's 6-foot jumper87 - 79
  7:41Lakers offensive team rebound87 - 79
  7:41Steve Nash enters the game for Jodie Meeks87 - 79
  7:31Metta World Peace misses 25-foot three point jumper87 - 79
  7:30Andre Drummond defensive rebound87 - 79
  7:16Brandon Knight makes driving layup87 - 81
  7:16Earl Clark defensive goaltending violation87 - 81
  7:07Steve Nash misses 19-foot Running Jumper87 - 81
  7:03Andre Drummond defensive rebound87 - 81
  6:56Charlie Villanueva makes 25-foot three point jumper (Brandon Knight assists)87 - 84
  6:52Lakers Full timeout87 - 84
  6:52Kobe Bryant enters the game for Antawn Jamison87 - 84
  6:52Pau Gasol enters the game for Steve Blake87 - 84
  6:37Steve Nash bad pass (Andre Drummond steals)87 - 84
  6:33Brandon Knight makes dunk (Andre Drummond assists)87 - 86
  6:16Steve Nash makes 13-foot jumper89 - 86
  5:58Will Bynum misses driving layup89 - 86
  5:56Metta World Peace defensive rebound89 - 86
  5:50Kobe Bryant misses 26-foot three point jumper89 - 86
  5:50Andre Drummond defensive rebound89 - 86
  5:43Will Bynum makes driving layup89 - 88
  5:43Steve Nash shooting foul (Will Bynum draws the foul)89 - 88
  5:43Will Bynum misses free throw 1 of 189 - 88
  5:41Pau Gasol defensive rebound89 - 88
  5:22Pau Gasol misses 5-foot hook shot89 - 88
  5:22Pistons defensive team rebound89 - 88
  5:09Will Bynum misses layup89 - 88
  5:07Earl Clark defensive rebound89 - 88
  5:00Kobe Bryant makes driving layup91 - 88
  4:50Pistons Full timeout91 - 88
  4:35Charlie Villanueva makes 26-foot three point jumper (Will Bynum assists)91 - 91
  4:16Kobe Bryant bad pass (Charlie Villanueva steals)91 - 91
  4:09Kyle Singler misses three point jumper91 - 91
  4:09Pau Gasol defensive rebound91 - 91
  4:09Andre Drummond loose ball foul (Pau Gasol draws the foul)91 - 91
  3:58Pau Gasol makes 18-foot jumper (Steve Nash assists)93 - 91
  3:44Will Bynum out of bounds lost ball turnover93 - 91
  3:31Steve Nash makes 19-foot two point shot95 - 91
  3:14Charlie Villanueva misses 26-foot three point jumper95 - 91
  3:13Earl Clark defensive rebound95 - 91
  2:55Pau Gasol misses layup95 - 91
  2:54Pistons defensive team rebound95 - 91
  2:40Andre Drummond makes dunk (Will Bynum assists)95 - 93
  2:21Pau Gasol misses 20-foot jumper95 - 93
  2:20Andre Drummond defensive rebound95 - 93
  2:10Will Bynum misses 13-foot jumper95 - 93
  2:08Kyle Singler misses tip shot95 - 93
  2:06Charlie Villanueva offensive rebound95 - 93
  2:05Charlie Villanueva makes layup95 - 95
  1:40Kobe Bryant misses 19-foot jumper95 - 95
  1:24Brandon Knight misses 24-foot three point jumper95 - 95
  1:08Kobe Bryant makes driving layup97 - 95
  1:08Kyle Singler shooting foul (Kobe Bryant draws the foul)97 - 95
  1:08Kobe Bryant makes free throw 1 of 198 - 95
  1:08Pistons Full timeout98 - 95
  1:00Will Bynum makes driving layup98 - 97
  0:38Pau Gasol misses jumper98 - 97
  0:37Andre Drummond defensive rebound98 - 97
  0:17Andre Drummond misses 9-foot jumper98 - 97
  0:16Earl Clark defensive rebound98 - 97
  0:16Kyle Singler loose ball foul (Earl Clark draws the foul)98 - 97
  0:16Earl Clark misses free throw 1 of 298 - 97
  0:16Lakers offensive team rebound98 - 97
  0:16Greg Monroe enters the game for Charlie Villanueva98 - 97
  0:16Earl Clark misses free throw 2 of 298 - 97
  0:15Greg Monroe defensive rebound98 - 97
  0:15Pistons 20 Sec. timeout98 - 97
  0:15Charlie Villanueva enters the game for Greg Monroe98 - 97
  0:03Will Bynum misses driving layup98 - 97
  0:02Steve Nash defensive rebound98 - 97
  0:02Brandon Knight personal foul (Steve Nash draws the foul)98 - 97
  0:02Steve Nash misses free throw 1 of 298 - 97
  0:02Greg Monroe enters the game for Charlie Villanueva98 - 97
  0:02Lakers offensive team rebound98 - 97
  0:02Steve Nash misses free throw 2 of 298 - 97
  0:02Kyle Singler defensive rebound98 - 97
  0:01Pistons 20 Sec. timeout98 - 97
  0:01Charlie Villanueva enters the game for Greg Monroe98 - 97
  0:01Andre Drummond misses alley pop dunk shot98 - 97
  0:00Kobe Bryant defensive rebound98 - 97
  0:00End of the 4th Quarter98 - 97
  0:00End of Game98 - 97