South Dakota State Jackrabbits 2014 Schedule
Date Opponent Time
Nov. 8at San Diego 10:00 PM
Nov. 9at Loyola Mary 6:30 PM
Nov. 14Montana 8:00 PM
Nov. 18SW Minnesota St 8:00 PM
Nov. 21at Texas Tech 8:00 PM
Nov. 25Howard 9:00 PM
Nov. 26Lehigh 9:00 PM
Nov. 29at UCSB 10:00 PM
Dec. 1at Stanford 8:00 PM
Dec. 4Dakota St 8:00 PM
Dec. 10at Minnesota 8:00 PM
Dec. 14Belmont 5:00 PM
Dec. 18Wayne St 8:00 PM
Dec. 21at North Dakota 5:00 PM
Dec. 28at UMKC 8:05 PM
Jan. 3at Buffalo 7:00 PM
Jan. 9at IUPUI 7:00 PM
Jan. 11at IPFW 7:00 PM
Jan. 16W Illinois 8:00 PM
Jan. 18Omaha 5:00 PM
Jan. 25North Dakota St 5:00 PM
Date Opponent Time
Jan. 30at Denver 9:00 PM
Feb. 1at South Dakota 5:00 PM
Feb. 6IPFW 8:00 PM
Feb. 8IUPUI 5:00 PM
Feb. 13at Omaha 8:07 PM
Feb. 15at W Illinois 8:00 PM
Feb. 22at North Dakota St 3:00 PM
Feb. 27Denver 8:00 PM
Mar. 1South Dakota 5:00 PM
Mar. 9W Illinois 9:30 PM
Mar. 10at IPFW 9:30 PM

*** All Times Eastern. ***