Results
YEAR ROUND PK(OVR) TEAM NAME POSITION SCHOOL
19711118(278)GiantsMark EllisonOGDayton
19691014(248)GiantsLou GaliardiDTDayton
1967123(291)GiantsBob ShortalLBDayton