• Kickoff1 play, 12 yards, 0:00
  TB0SF0
  • and -1 at TB 30

   (15:00 - 1st)

 • Punt10 plays, 36 yards, 4:54
  TB0SF0
  • 1st and 10 at SF 22

   (14:56 - 1st)

  • 2nd and 1 at SF 31

   (14:17 - 1st)

  • 3rd and 1 at SF 31

   (13:35 - 1st)

  • 1st and 10 at SF 35

   (12:55 - 1st)

  • 2nd and 2 at SF 43

   (12:15 - 1st)

  • 1st and 10 at TB 48

   (11:36 - 1st)

  • 1st and 10 at TB 36

   (10:50 - 1st)

  • 2nd and 10 at TB 36

   (10:48 - 1st)

  • 3rd and 11 at TB 37

   (10:05 - 1st)

  • 4th and 11 at TB 37

   (10:02 - 1st)

  • 4th and 16 at TB 42

   (10:01 - 1st)

 • Punt3 plays, 8 yards, 0:43
  TB0SF0
  • 1st and 10 at TB 9

   (9:55 - 1st)

  • 2nd and 9 at TB 10

   (9:16 - 1st)

  • 3rd and 9 at TB 10

   (9:12 - 1st)

  • 4th and 2 at TB 17

   (8:51 - 1st)

 • Punt3 plays, 7 yards, 0:41
  TB0SF0
  • 1st and 10 at SF 34

   (8:38 - 1st)

  • 2nd and 17 at SF 27

   (8:00 - 1st)

  • 3rd and 17 at SF 27

   (7:57 - 1st)

  • 4th and 3 at SF 41

   (7:06 - 1st)

 • Punt5 plays, -9 yards, 1:27
  TB0SF0
  • 1st and 10 at TB 36

   (6:59 - 1st)

  • 1st and 15 at TB 31

   (6:59 - 1st)

  • 2nd and 10 at TB 36

   (6:28 - 1st)

  • 3rd and 5 at TB 41

   (5:48 - 1st)

  • 3rd and 10 at TB 36

   (5:32 - 1st)

  • 4th and 19 at TB 27

   (5:12 - 1st)

 • Punt3 plays, 6 yards, 0:48
  TB0SF0
  • 1st and 10 at SF 36

   (5:02 - 1st)

  • 2nd and 10 at SF 36

   (4:54 - 1st)

  • 3rd and 9 at SF 37

   (4:14 - 1st)

  • 4th and 4 at SF 42

   (3:42 - 1st)

 • Punt8 plays, 35 yards, 2:51
  TB0SF0
  • 1st and 10 at TB 21

   (3:35 - 1st)

  • 2nd and 2 at TB 29

   (3:14 - 1st)

  • 3rd and 6 at TB 25

   (2:35 - 1st)

  • 1st and 10 at TB 39

   (1:53 - 1st)

  • 1st and 10 at SF 43

   (1:29 - 1st)

  • 2nd and 11 at SF 44

   (0:52 - 1st)

  • 3rd and 21 at TB 46

   (0:44 - 1st)

  • 3rd and 26 at TB 41

   (0:44 - 1st)

  • 4th and 11 at SF 44

   (0:14 - 1st)

 • Punt3 plays, 8 yards, 14:15
  TB0SF0
  • 1st and 10 at SF 20

   (0:05 - 1st)

  • and Goal at SF 0

  • 2nd and 3 at SF 27

   (15:00 - 2nd)

  • 3rd and 2 at SF 28

   (14:20 - 2nd)

  • 4th and 2 at SF 28

   (14:15 - 2nd)

 • Punt3 plays, 8 yards, 1:16
  TB0SF0
  • 1st and 10 at TB 37

   (14:06 - 2nd)

  • 2nd and 7 at TB 40

   (13:31 - 2nd)

  • 3rd and 5 at TB 42

   (12:50 - 2nd)

  • 4th and 2 at TB 45

   (12:34 - 2nd)

 • Punt3 plays, 4 yards, 1:19
  TB0SF0
  • 1st and 10 at SF 20

   (12:27 - 2nd)

  • 2nd and 7 at SF 23

   (11:50 - 2nd)

  • 3rd and 6 at SF 24

   (11:08 - 2nd)

  • 4th and 6 at SF 24

   (11:00 - 2nd)

 • Punt4 plays, 5 yards, 1:06
  TB0SF0
  • 1st and 10 at TB 43

   (10:48 - 2nd)

  • 2nd and 10 at TB 43

   (10:41 - 2nd)

  • 3rd and 10 at TB 43

   (10:06 - 2nd)

  • 3rd and 5 at TB 48

   (9:42 - 2nd)

  • 4th and 5 at TB 48

   (9:34 - 2nd)

 • Punt3 plays, 6 yards, 1:16
  TB0SF0
  • 1st and 10 at SF 24

   (9:27 - 2nd)

  • 2nd and 9 at SF 25

   (8:53 - 2nd)

  • 3rd and 4 at SF 30

   (8:11 - 2nd)

  • 4th and 4 at SF 30

   (8:04 - 2nd)

 • Punt3 plays, -1 yard, 0:28
  TB0SF3
  • 1st and 10 at TB 18

   (7:52 - 2nd)

  • 2nd and 10 at TB 18

   (7:49 - 2nd)

  • 3rd and 11 at TB 17

   (7:24 - 2nd)

  • 4th and 11 at TB 17

   (7:17 - 2nd)

 • Field Goal5 plays, 20 yards, 1:05
  TB0SF3
  • 1st and 10 at TB 48

   (7:09 - 2nd)

  • 1st and 10 at TB 32

   (6:46 - 2nd)

  • 2nd and 5 at TB 27

   (6:13 - 2nd)

  • 3rd and 5 at TB 27

   (6:09 - 2nd)

  • 4th and 5 at TB 27

   (6:04 - 2nd)

  • and -1 at SF 30

   (6:00 - 2nd)

 • Field Goal11 plays, 57 yards, 5:27
  TB3SF3
  • 1st and 10 at TB 10

   (5:51 - 2nd)

  • 1st and 10 at TB 29

   (5:34 - 2nd)

  • 1st and 10 at TB 48

   (5:09 - 2nd)

  • 1st and 10 at SF 28

   (4:26 - 2nd)

  • 1st and 10 at SF 28

   (4:26 - 2nd)

  • 2nd and 1 at SF 19

   (3:44 - 2nd)

  • 3rd and 1 at SF 19

   (3:15 - 2nd)

  • 1st and 10 at SF 18

   (2:20 - 2nd)

  • 1st and 15 at SF 23

   (2:00 - 2nd)

  • 2nd and 15 at SF 23

   (1:55 - 2nd)

  • 3rd and 27 at SF 35

   (1:05 - 2nd)

  • 3rd and 27 at SF 35

   (1:05 - 2nd)

  • 4th and 21 at SF 29

   (0:24 - 2nd)

  • and -1 at TB 30

   (0:18 - 2nd)

 • Field Goal2 plays, 29 yards, 0:09
  TB3SF6
  • 1st and 10 at SF 42

   (0:11 - 2nd)

  • 1st and 10 at TB 29

   (0:02 - 2nd)

  • 1st and 10 at TB 29

   (0:02 - 2nd)

 • End of 1st Half1 play, 0 yards, 0:00
  TB3SF6
  • null

  • Kickoff1 play, 21 yards, 0:00
   TB3SF6
   • and -1 at SF 30

    (15:00 - 3rd)

  • Punt3 plays, 8 yards, 1:16
   TB3SF6
   • 1st and 10 at TB 22

    (14:54 - 3rd)

   • 2nd and 11 at TB 21

    (14:23 - 3rd)

   • 3rd and 1 at TB 31

    (13:38 - 3rd)

   • 4th and 2 at TB 30

    (13:02 - 3rd)

  • Punt4 plays, 14 yards, 2:00
   TB3SF6
   • 1st and 10 at SF 18

    (12:49 - 3rd)

   • 1st and 10 at SF 29

    (12:15 - 3rd)

   • 2nd and 6 at SF 33

    (11:32 - 3rd)

   • 3rd and 13 at SF 26

    (10:49 - 3rd)

   • 4th and 7 at SF 32

    (10:13 - 3rd)

  • Intercepted Pass5 plays, 37 yards, 1:58
   TB3SF6
   • 1st and 10 at TB 30

    (10:01 - 3rd)

   • 2nd and 3 at TB 37

    (9:29 - 3rd)

   • 1st and 10 at TB 41

    (8:50 - 3rd)

   • 2nd and 10 at TB 41

    (8:41 - 3rd)

   • 3rd and 8 at TB 43

    (8:03 - 3rd)

  • Field Goal4 plays, 4 yards, 1:32
   TB3SF12
   • 1st and 10 at TB 27

    (7:53 - 3rd)

   • 2nd and 8 at TB 25

    (7:10 - 3rd)

   • 3rd and 8 at TB 25

    (7:05 - 3rd)

   • 4th and 6 at TB 23

    (6:21 - 3rd)

   • and -1 at SF 30

    (6:16 - 3rd)

  • Intercepted Pass4 plays, 29 yards, 1:53
   TB3SF9
   • 1st and 10 at TB 20

    (6:16 - 3rd)

   • 2nd and 9 at TB 21

    (5:40 - 3rd)

   • 3rd and 2 at TB 28

    (5:00 - 3rd)

   • 3rd and 2 at TB 28

    (5:00 - 3rd)

   • 1st and 10 at TB 37

    (4:23 - 3rd)

  • Field Goal4 plays, 7 yards, 1:24
   TB3SF12
   • 1st and 10 at TB 35

    (4:14 - 3rd)

   • 2nd and 10 at TB 35

    (4:09 - 3rd)

   • 3rd and 6 at TB 31

    (3:25 - 3rd)

   • 4th and 3 at TB 28

    (2:50 - 3rd)

   • and -1 at SF 30

    (2:45 - 3rd)

  • Missed Field Goal10 plays, 39 yards, 10:44
   TB3SF12
   • 1st and 10 at TB 28

    (2:39 - 3rd)

   • 2nd and 12 at TB 26

    (2:05 - 3rd)

   • 1st and 10 at TB 41

    (1:27 - 3rd)

   • 2nd and 10 at TB 41

    (1:22 - 3rd)

   • 1st and 10 at SF 40

    (0:39 - 3rd)

   • 2nd and 8 at SF 38

    (0:04 - 3rd)

   • and Goal at SF 0

   • 1st and 10 at SF 30

    (15:00 - 4th)

   • 2nd and 7 at SF 27

    (14:23 - 4th)

   • 3rd and 15 at SF 35

    (13:51 - 4th)

   • 4th and 13 at SF 33

    (13:23 - 4th)

  • Punt3 plays, -4 yards, 1:19
   TB3SF12
   • 1st and 10 at SF 43

    (12:56 - 4th)

   • 2nd and 6 at SF 47

    (12:19 - 4th)

   • 2nd and 21 at TB 49

    (11:37 - 4th)

   • 3rd and 17 at SF 36

    (11:37 - 4th)

   • 4th and 10 at SF 43

    (10:59 - 4th)

  • TD1 play, 78 yards, 0:00
   TB10SF12
   • 1st and 10 at TB 22

    (10:45 - 4th)

   • and -1 at SF 2

    (10:33 - 4th)

   • and -1 at TB 30

    (10:33 - 4th)

  • Punt3 plays, 9 yards, 1:19
   TB10SF12
   • 1st and 10 at SF 27

    (10:27 - 4th)

   • 2nd and 8 at SF 29

    (9:51 - 4th)

   • 3rd and 5 at SF 32

    (9:08 - 4th)

   • 4th and 1 at SF 36

    (8:28 - 4th)

  • Punt3 plays, 6 yards, 1:03
   TB10SF12
   • 1st and 10 at TB 15

    (8:17 - 4th)

   • 2nd and 9 at TB 16

    (7:48 - 4th)

   • 3rd and 4 at TB 21

    (7:14 - 4th)

   • 4th and 4 at TB 21

    (7:09 - 4th)

  • Field Goal12 plays, 42 yards, 4:58
   TB10SF15
   • 1st and 10 at SF 48

    (6:58 - 4th)

   • 2nd and 10 at SF 48

    (6:18 - 4th)

   • (5:32 - 4th)

   • 1st and 10 at TB 40

    (4:51 - 4th)

   • 2nd and 8 at TB 38

    (4:01 - 4th)

   • 1st and 10 at TB 30

    (3:21 - 4th)

   • 2nd and 5 at TB 25

    (2:30 - 4th)

   • 1st and 10 at TB 17

    (2:19 - 4th)

   • 2nd and 8 at TB 15

    (2:14 - 4th)

   • 2nd and 8 at TB 15

    (2:14 - 4th)

   • 2nd and 13 at TB 20

    (2:14 - 4th)

   • 3rd and 5 at TB 12

    (2:08 - 4th)

   • 3rd and 5 at TB 12

    (2:08 - 4th)

   • 4th and 3 at TB 10

    (2:00 - 4th)

   • and -1 at SF 30

    (1:56 - 4th)

  • Fumble1 play, 0 yards, 0:00
   TB10SF15
   • 1st and 10 at TB 27

    (1:49 - 4th)

  • Missed Field Goal4 plays, 5 yards, 0:59
   TB10SF15
   • 1st and 10 at TB 26

    (1:42 - 4th)

   • 2nd and 9 at TB 25

    (1:37 - 4th)

   • 2nd and 9 at TB 25

    (1:37 - 4th)

   • 3rd and 9 at TB 25

    (1:31 - 4th)

   • 4th and 5 at TB 21

    (0:43 - 4th)

   • 4th and 5 at TB 21

    (0:43 - 4th)

  • End of Game4 plays, 3 yards, 0:37
   TB10SF15
   • 1st and 10 at TB 29

    (0:37 - 4th)

   • 2nd and 10 at TB 29

    (0:33 - 4th)

   • 1st and 10 at TB 34

    (0:21 - 4th)

  • null

  ESPN Fan Shop Powered By

  • New Era Men's Tampa Bay Buccaneers Sideline 2014 39Thirty Red Flex Fit HatPrice: $24.99 Shop

  • Antigua Men's San Francisco 49ers Pique Xtra-Lite Black PoloPrice: $39.99 Shop

  NFL News