MEDAL TABLE
August: 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29


August 20, 2004
GoldChina (Nan Wang, Zhang Yining)
SilverSouth Korea (Eun-Chul Lee, Eun Mi Seok)
BronzeChina (Niu Jianfeng, Guo Yue)SPONSORED HEADLINES