Olympic Athletes >> Dmitry Polyanskiy

Dmitry Polyanskiy

Dmitry Polyanskiy

Date of birth:1986-11-19

Height:5' 11"

Weight:145 lbs.

Results

Triathlon - Men's Triathlon
21Men's Olympic Distance1:49:24