Olympic Athletes >> Ilya Medvedev

Ilya Medvedev

Ilya Medvedev

Date of birth:1983-11-18

Height:6' 3"

Weight:176 lbs.

Results