Olympic Athletes >> Nadezda Evstyukhina

Nadezda Evstyukhina

Nadezda Evstyukhina

Date of birth:1988-05-27

Height:5' 4"

Weight:165 lbs.

ResultsSPONSORED HEADLINES