Olympic Athletes >> Yuliya Kondakova

Yuliya Kondakova

Yuliya Kondakova

Date of birth:1981-12-04

Height:5' 6"

Weight:141 lbs.

ResultsSPONSORED HEADLINES