Olympic Athletes >> Iryna Novozhylova

Iryna Novozhylova

Iryna Novozhylova

Date of birth:1986-01-07

Height:5' 8"

Weight:176 lbs.

ResultsSPONSORED HEADLINES