Olympic Athletes >> Sherzodjon Yusupov

Sherzodjon Yusupov

Sherzodjon Yusupov

Date of birth:1982-10-10

Height:5' 5"

Weight:171 lbs.

Results