Olympic Athletes >> Lisa Dobriskey

Lisa Dobriskey

Lisa Dobriskey

Date of birth:1983-12-23

Height:5' 7"

Weight:123 lbs.

ResultsSPONSORED HEADLINES