Olympic Athletes >> Nadiya Dusanova

Nadiya Dusanova

Nadiya Dusanova

Date of birth:1987-11-17

Height:5' 8"

Weight:123 lbs.

ResultsSPONSORED HEADLINES