Olympic Athletes >> Yuliya Tarasova

Yuliya Tarasova

Yuliya Tarasova

Date of birth:1986-03-13

Height:5' 8"

Weight:134 lbs.

ResultsSPONSORED HEADLINES