Olympic Athletes >> Ilya Korotkov

Ilya Korotkov

Ilya Korotkov

Date of birth:1983-12-06

Height:6' 3"

Weight:222 lbs.

Results