Olympic Athletes >> Zheng Xingjuan

Zheng Xingjuan

Zheng Xingjuan

Date of birth:1989-03-20

Height:6' 2"

Weight:149 lbs.

Results