Olympic Athletes >> Arseny Lavrentyev

Arseny Lavrentyev

Arseny Lavrentyev

Date of birth:1983-02-01

Height:6' 3"

Weight:207 lbs.

Results

Swimming - Men's 10km Marathon
19Men's 10km Freestyle1:51:37.2