Olympic Athletes >> Natalya Kushch

Natalya Kushch

Natalya Kushch

Date of birth:1983-03-05

Height:5' 7"

Weight:138 lbs.

Results