Olympic Athletes >> Katie Skelton

Katie Skelton

Katie Skelton

Results

Synchronized Swimming - Women's Team Synchronized Swimming
6Women's Team, Team Free Routine88.140
6Women's Team175.440
6Women's Team, Team Technical Routine175.440