Olympic Athletes >> Yelena Chalykh

Yelena Chalykh

Yelena Chalykh

Results

Road Cycling - Women's Individual time trial Cycling - Road
20Women's Individual time trial+4:12.24
Road Cycling - Women's Road race Cycling - Road
Women's Road raceDNF