Olympic Athletes >> Karine Thomas

Karine Thomas

Karine Thomas

Results

Synchronized Swimming - Women's Team Synchronized Swimming
4Women's Team, Team Free Routine95.230
4Women's Team189.630
4Women's Team, Team Technical Routine189.630