Olympic Athletes >> Sosuke Takatani

Sosuke Takatani

Sosuke Takatani

Results

Wrestling - Men's 74kg Wrestling - Freestyle
2Men's 74kg, Qualification, Aliyev v Takatani0


SPONSORED HEADLINES