Olympic Athletes >> Yury Kudinov

Yury Kudinov

Yury Kudinov

Results

Swimming - Men's 10km Marathon
22Men's 10km Freestyle1:52:59.0