Olympic Athletes >> Jihane Samlal

Jihane Samlal

Jihane Samlal

Results

Canoe - Slalom - Women's K1 Canoe - Slalom
21Women's K1, Heats, Run 2276.32
20Women's K1, Heats, Run 1174.09
21Women's K1174.09
21Women's K1, Heats174.09


SPONSORED HEADLINES