Olympic Athletes >> Lyudmyla Kovalenko

Lyudmyla Kovalenko

Lyudmyla Kovalenko

Results

Track and Field - Women's 5000m
24Women's 5000m15:18.60
24Women's 5000m, 1st Round15:18.60
11Women's 5000m, 1st Round, Heat 115:18.60