Olympic Athletes >> Tetyana Sorochinska

Tetyana Sorochinska

Tetyana Sorochinska

Results

Table Tennis - Women's Singles Table Tennis
2Women's Singles, 2nd Round, Dodean v Sorochinska3 (11-7 11-8 5-11 11-5 7-11 9-11 2-11)
1Women's Singles, 1st Round, Sorochinska v Medina4 (11-4 11-2 11-8 8-11 11-7)