Olympic Athletes >> Silviya Danekova

Silviya Danekova

Silviya Danekova

Results

Track and Field - Women's 3000m Steeplechase
11Women's 3000m Steeplechase, 1st Round, Heat 39:59.52
38Women's 3000m Steeplechase9:59.52
38Women's 3000m Steeplechase, 1st Round9:59.52