Olympic Athletes >> Shitaye Eshete

Shitaye Eshete

Shitaye Eshete

Results

Track and Field - Women's 5000m
10Women's 5000m, Final15:19.13
8Women's 5000m, 1st Round, Heat 215:05.48
10Women's 5000m15:19.13
13Women's 5000m, 1st Round15:05.48
Track and Field - Women's 10000m
6Women's 10000m30:47.25


SPONSORED HEADLINES