Olympic Athletes >> Inna Deriglazova

Inna Deriglazova

Inna Deriglazova

Results

Fencing - Women's Individual Foil
2Women's Individual Foil, Last 32, Deriglazova v Thibus8