Olympic Athletes >> Evgeniy Kuznetsov

Evgeniy Kuznetsov

Evgeniy Kuznetsov

Results

Diving - Men's 3m Springboard
14Men's 3m Springboard, Semifinal437.70
14Men's 3m Springboard437.70
16Men's 3m Springboard, Preliminary round440.95
Diving - Men's 3m Springboard Synchro Diving
Men's 3m Springboard Synchro459.63
2Men's 3m Springboard Synchro, Final459.63


SPONSORED HEADLINES