Olympic Athletes >> Nadezhda Skardino

Nadezhda Skardino

Nadezhda Skardino

Date of birth:1985-03-27

Height:5' 3"

Weight:112 lbs.

Results

Biathlon - Women's 10km Pursuit
13Women's 10km Pursuit30:43.7
Biathlon - Women's 15km Individual
Women's 15km Individual44:57.8
Biathlon - Women's 7.5km Sprint
17Women's 7.5km Sprint21:50.9
Biathlon - Women's 4x6km Relay
5Women's 4 x 6km Relay+1:30.9
Biathlon - Women's 12.5km Mass Start
15Women's 12.5km Mass Start+1:42.4


SPONSORED HEADLINES