Olympic Athletes >> Ilya Kovalchuk

Ilya Kovalchuk

Ilya Kovalchuk

Date of birth:1983-04-15

Height:6' 3"

Weight:229 lbs.SPONSORED HEADLINES