NFTC Miami: Emillio Gibbs

Play0:23
NFTC Miami: Emillio Gibbs

Coral Gables (Fla.) inside linebacker Emillio Gibbs competes at the Nike Football Training Camp: Miami, held in Plantation, Fla.