BYU stuns Nebraska on Hail Mary

play
BYU stuns Nebraska on Hail Mary (2:12)

Game-winning Hail Mary TD by BYU (2:12)