Simon Tabron BMX Vert Bronze

play0:51
Simon Tabron BMX Vert Bronze

Simon Tabron rounded out the Vert podium.