Taddy Blazusiak Enduro X Gold

Play2:19
Taddy Blazusiak Enduro X Gold

The Polish sensation won the first Enduro X gold