Miami (FL) vs Florida State Highlight

play
Miami (FL) vs Florida State Highlight (0:13)

Jake Wieclaw 19 yard field goal GOOD. (0:13)