Miami (FL) vs Florida State Highlight

play
Miami (FL) vs Florida State Highlight (0:12)

Jake Wieclaw 27 yard field goal GOOD. (0:12)