Miami (FL) vs South Florida Highlight

Play0:09
Miami (FL) vs South Florida Highlight

Jake Wieclaw 39 yard field goal GOOD.