Miami (FL) vs South Florida Highlight

Play0:10
Miami (FL) vs South Florida Highlight

Jake Wieclaw 22 yard field goal GOOD.