Miami (FL) vs South Florida Highlight

play
Miami (FL) vs South Florida Highlight (0:09)

Jake Wieclaw 33 yard field goal GOOD. (0:09)