North Dakota State vs South Dakota State Highlight

play
North Dakota State vs South Dakota State Highlight (0:16)

Justin Syrovatka 26 yard field goal GOOD. (0:16)