Ashley Battersby Run 2 Women's Ski Slopestyle final

play
Ashley Battersby Run 2 Women's Ski Slopestyle final (1:01)

Ashley Battersby scores a 88.66 in Women's Ski Slopestyle final at X Games Aspen 2013. (1:01)