Ashley Battersby Run 2 Women's Ski Slopestyle final

Play1:01
Ashley Battersby Run 2 Women's Ski Slopestyle final

Ashley Battersby scores a 88.66 in Women's Ski Slopestyle final at X Games Aspen 2013.